Zapraszamy do nowego sklepu z kalendarzami

 

na rok szkolny 2019/2020 oraz na rok 2020:

 

www.kalendarzenaczas.redcart.pl

 

 

 Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij

 

WARUNKI WSPÓŁPRACY

 

1. Wykonawca

Właścicielem Serwisu Kalendarze na czas jest firma Grupa EFEKT, siedziba: ul. Wolności 61, 42-460 Mierzęcice, biuro i magazyn: ul. Będzińska 18, 42-470 Siewierz, NIP 625-207-23-96, dalej zwana Wykonawcą. 

 

2. Oferta

Wszystkie ceny w Serwisie Kalendarze na czas podane są w wartościach netto, do których należy doliczyć podatek VAT 23%. 

O ile nie zaznaczono inaczej, ceny nie obejmują kosztów transportu oraz opracowania projektu graficznego.

Dołożono wszelkich starań, aby informacje dotyczące oferowanych produktów i usług były kompletne, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, Wykonawca nie bierze jednak odpowiedzialności za błędy w druku oraz w ofercie internetowej. Oferta przedstawiona w Serwisie Kalendarze na czas nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów prawa.

 

3. Rabaty dla agencji reklamowych
Agencje reklamowe oraz firmy z branży poligraficznej i reklamowej korzystają z rabatów na wszystkie towary i usługi oferowane w Serwisie Kalendarze na czas.

Podstawą do udzielenia rabatu jest przesłanie na adres agencje@kalendarzenaczas.pl dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności handlowej lub usługowej w zakresie reklamy i poligrafii (KRS/wpis do EDG).

 

4. Zamówienia
Zamówienia na produkty i usługi z oferty Kalendarze na czas przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej. Zamówienia można składać drogą mailową na adres kalendarze@kalendarzenaczas.pl lub agencje@kalendarzenaczas.pl

Wykonawca każdorazowo potwierdza pisemnie przyjęcie zamówienia, podając jednocześnie warunki oraz przewidywany termin jego realizacji.

 

5. Warunki płatności
Należności z tytułu złożonych zamówień przyjmowane są wyłącznie w formie bezgotówkowej, przelewem na konto Wykonawcy (Idea Bank 63 1950 0001 2006 0143 4402 0002).

 

6. Faktura VAT
Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT, przesyłana wraz z zamówionym towarem na adres wskazany przez Zamawiającego.
 

7. Terminy realizacji zamówień

Standardowo zamówienia realizowane są:
- w ciągu 48h – kalendarze plakatowe, wieloplanszowe oraz książkowe

- do 5 dni roboczych – kalendarze jedno- i trójdzielne, kalendarze z zegarem, kalendarze biurkowe

- do 10 dni roboczych – kalendarze z nadrukiem reklamowym, kalendarze książkowe z tłoczeniem, grawerowaniem lub personalizacją

- do 15 dni roboczych – kalendarze autorskie (indywidualne)
Jako data realizacji zamówienia uważana jest data nadania przesyłki lub udostępnienia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia do odbioru osobistego. Termin realizacji liczony jest od momentu wpłaty należności i akceptacji projektu graficznego.

 

8. Warunki dostawy zamówień
Zamawiający może wybrać:
- przesyłkę kurierską 
- przesyłkę pocztową 
- odbiór osobisty 
Każda przesyłka jest starannie adresowana i dokładnie zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz wilgocią.

Wszystkie przesyłki są ubezpieczone.

 

9. Projekty graficzne
W przypadku zamówienia uwzględniającego wykonanie projektu graficznego przez Wykonawcę, Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć materiały oraz informacje niezbędne do wykonania projektu. Każdy projekt graficzny wykonany przez Wykonawcę przesyłany jest Zamawiającemu do akceptacji. Wykonawca przystępuje do realizacji usługi po otrzymaniu od Zamawiającego pisemnej akceptacji projektu.
W przypadku dostarczenia gotowego projektu graficznego przez Zamawiającego, Wykonawca może poprosić o pisemne potwierdzenie akceptacji projektu i/lub akceptację wizualizacji.

 

10. Reklamacje

Wszelkie uwagi dotyczące zrealizowanego zamówienia należy przesłać do Wykonawcy w formie pisemnej w terminie do 7 dni od daty zrealizowania zamówienia. Do reklamacji dotyczącej przesyłki niekompletnej lub uszkodzonej podczas transportu należy dołączyć protokół szkody podpisany przez kuriera doręczającego przesyłkę.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej odpowiedzi w terminie do 7 dni od daty otrzymania reklamacji. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca zwróci Zamawiającemu równowartość przedmiotu zamówienia, wymieni towar lub zrealizuje zamówienie ponownie. W żadnym jednak wypadku odpowiedzialność  Wykonawcy nie może przekroczyć równowartości złożonego zamówienia wraz z odsetkami od tej kwoty.

 

11. Polityka prywatności oraz ochrona danych

Dane udostępniane przez Użytkowników Serwisu Kalendarze na czas w formularzach i zapytaniach przesyłanych do Wykonawcy są gromadzone i wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowej obsługi Użytkowników Serwisu oraz sprawnej realizacji zamówień. Użytkownik ma prawo do wglądu, modyfikowania i usunięcia swoich danych przekazanych Wykonawcy w formularzach i zapytaniach przesyłanych w ramach Serwisu Kalendarze na czas.

Użytkownik Serwisu Kalendarze na czas może subskrybować newsletter (e-mailowe powiadomienia o nowościach i promocjach pojawiających sie w Serwisie). Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji newslettera przesyłając stosowne powiadomienie na adres: kalendarze@kalendarzenaczas.pl.

 

Klauzula informacyjna na podstawie artykułu 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Grupa EFEKT Gabriela Chaberska-Pluta, siedziba: ul. Wolności 61, 42-460 Mierzęcice, biuro i magazyn: ul. Będzińska 18, 42-470 Siewierz, NIP 625-207-23-96; e-mail: kalendarze@kalendarzenaczas.pl.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach zawarcia i wykonania umów: sprzedaży, transportu, usługi znakowania i pakowania. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy i podjęcia działań przed zawarciem umowy.

3. Podanie danych ma charakter dobrowolny i służy wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowej obsługi oraz sprawnej realizacji Pani/Pana

zamówień. Zapewniamy również Państwa, że dane nie będą sprzedawane lub w inny sposób przekazywane innym podmiotom do celów komercyjnych. Państwa dane osobowe nie będą także przekazywane do państwa trzeciego.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 7 pełnych lat obrotowych od czasu rozwiązania, wygaśnięcia lub wykonania danej umowy, której dane dotyczą.

5. Do Pani/Pana danych osobowych w celach niekomercyjnych, mogę mieć dostęp nasi podwykonawcy, dostawcy, firmy kurierskie i transportowe tylko i wyłącznie w celu realizacji Pani/Pana zamówienia.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

12. Polityka plików "cookies"

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do Serwisu Kalendarze na czas, którego operatorem jest Grupa EFEKT z siedzibą w Mierzęcicach.

1) Strony internetowe prowadzone przez firmę Grupa EFEKT nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2) Czym są pliki "cookies"? 

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3) Do czego używamy plików "cookies"? 

Pliki cookies wykorzystywane są w Serwisie Kalendarze na czas w celu: 
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości stron internetowych, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika;
c) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu Kalendarze na czas (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła.

4) Jakich plików "cookies" używamy? 

W ramach Serwisu Kalendarze na czas stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Ze względu na funkcjonalność i niezbędność do realizacji usługi wyróżniamy pliki "cookies":
a) „niezbędne” pliki cookies - umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; 
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

5) Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe? 

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

6) Usuwanie plików "cookies" 

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 
Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.